Building Block

BRA FÖR ARBETSLEDARE

Med Block säkerställer du att alla får samma information och du har kontroll på varje moment genom hela projektet i realtid.

BÄTTRE PROJEKTLEDNING

Håll koll på projektet i realtid och säkerställ att alla jobbar efter samma plan och har samma underlag. Med Block får rätt person rätt information vid rätt tidpunkt med automatiska notifikationer för varje aktivitet. Enkel kommunikation mellan olika team och underleverantörer med ett eget notiscenter för varje projekt. Unikt framtagna checklistor och egenkontroller för ditt specifika projekt.

EFFEKTIVA ARBETSFLÖDEN OCH PROCESSER

Block automatiserar många av de aktiviteter och arbetsflöden som behövs för att hantera byggprojekt. På så sätt sparar du såväl dina arbetsledares och hantverkares dyrbara tid. Med Block kan ditt team halvera tiden för dokumentation, kommunikation och kontroll.

ÖKAD LÖNSAMHET

Minimera dödtid, minska fel och förenkla rapportering och dokumentation.
- Minimera dödtid med direkta notiser vid förseningar
- Minska fel med tydliga instruktioner och uppdaterade dokument
- Enkel rapportering av extraarbeten och extra kostnader
- Se till att alla notifieras direkt vid avvikelser

HANTERA OCH MINIMERA RISKER

Med full transparens i alla delar av projektet kan du identifiera risker innan de blir problem som påverkar projektets framgång.
- Minska tekniska risker på grund av felaktig information
- Automatisk dokumentation av hela projektet och processen
- Effektivare och bättre kontroller och uppföljning
- Styr egenkontroller med text, bild eller video

ÅTERANVÄND BEST PRACTICES

Genom att återanvända tidigare projekt kan du skala upp och förmedla kunskap genom hela organisationen.
- Återanvänd tidigare projektplaner
- Skapa mallar för egenkontroller och checklistor
- Säkerställ att alla egenkontroller följer best practice
- Se till att återkommande moment utförs konsekvent. Mellan olika team. I alla projekt

VINN FLER KUNDER

Få mer jobb genom att garantera arbetsprocessen och öka kundnöjdheten.
- Bygg förtroende och erkännande
- Nöjdare kunder genom ökad kontroll av hela processen
- Ökad transparens och tydlighet
- Sänk administrativa kostnader för att bli konkurrenskraftig i upphandlingar

Allt det här får du och mycket mer

RAPPORTER

Hantera rapporter för alla projekt i ett och samma gränssnitt. Exportera lönegrundande tidrapporter, ÄTA-rapportering, avvikelser, semester och frånvaro.

VERKTYGSHANTERING

Alla verktyg på samma ställe. Även när dom är ute på olika byggen. Med Block signerar användare ut verktyg och maskiner så att du har full kontroll. Lägg enkelt till nya, sök efter verktyg, se nuvarande användare, se lagernivåer eller kontrollera status och kommentarer på om något är fel. Din verktygsansvariga har aldrig haft det lättare.

NOTISCENTER

Sluta ringa, smsa eller maila. Med Block är det enklare än någonsin att dela information i projektet. Skicka meddelanden till en specifik person, skapa en tråd med frågor och svar eller få snabbt ut ett meddelande till alla i projektet. Se till att alla i ett projekt får samma kommunikation samtidigt.

KUNDREGISTER

I kundregistret lägger du enkelt till all information om dina kunder. Informationen blir automatiskt tillgänglig för alla arbetsordrar kopplade till den kunden.

TEAMS

En patenterad och avgörande funktion där du kan skapa team med teamansvarig och deltagare. Det här ger dig möjligheten att tilldela aktiviteter i en arbetsorder till en teamansvarig istället för specifika hantverkare. Du delegerar helt enkelt arbetsplanering och eventuell omplanering av resurser. Oumbärlig funktion för alla större byggföretag med olika team eller alla som arbetar med underleverantörer.

YRKESKATEGORIER

Skapa yrkeskategorier för alla dina användare. Kategorin följer med genom hela projektet, i projektplanen, kalendern och för notifikationer. Allt för att du ska kunna styra så att rätt information går ut till rätt personer vid rätt tid.

MALLAR

Bygg upp din projektplan. Eller använd en av våra. Block kommer med ett antal standardmallar för byggprojekt. Utgå från dom och se till att återanvända allt jobb du gör genom att skapa dina egna specifika checklistmallar för olika projekt. Vid nästa jobb är en stor del av planeringen redan gjord!

KONTAKTLISTA

Sluta jaga telefonnummer eller leta efter ansvariga. Genom att tilldela resurser har du en automatisk och fullständig kontaktlista med namn, telefonnummer, adress, email, anhöriglista mm till alla i just ditt projekt, eller i hela organisationen.

FÖLJESEDLAR

Leverantörer kan skicka följesedlar direkt in i projektet, vilket vilket minskar risken för att missa fakturering av material.

Copyright © 2017 The Block App AB, All Rights Reserved